Menu

Dental TRUST

Dental TRUST is een dynamisch samenwerkingsverband dat via een overname een toekomst biedt voor u en uw praktijk en waarbij u zelf nog een actieve rol als tandarts opneemt. Onder de koepel van Dental TRUST kan u genieten van alle voordelen van een virtuele groepspraktijk en een betere work-life balans.

Het is voor ons cruciaal dat de eigenheid van elke praktijk bewaard blijft en niet gebaseerd is op ketenvorming. Bij onze organisatie staat de persoonlijkheid van elke tandarts centraal zonder hierbij iemand een keurslijf aan te meten of te onderwerpen aan een rendabiliteitsmodel.

Kenmerkend voor al onze praktijken zijn transparante communicatie, deskundige en kwalitatieve mondzorg, patiëntgerichte service en flexibiliteit. Deze ingrediënten zijn essentieel om te zorgen voor de best practice voor alle patiënten en zijn bovendien ook een garantie voor een grotere patiëntentevredenheid.

Dental Trust kiest om te investeren in deze fundamentele factoren zodat al onze partners binnen onze koepel de ruimte krijgen om binnen de meest optimale omstandigheden te focussen op hun specialisatie. 

Ons team bestaat uit een groep van gespecialiseerde professionals waaronder een adviserend tandartsenteam, een managing partner, een accountant met als expertise associaties en acquisities, een professor  aan de faculteit economie en bedrijfswetenschappen met als specialisatie accountancy en fiscaliteit en een juriste gespecialiseerd in acquisities binnen de medische wereld.

De synergie en ruime ervaring van dit team zorgt voor de deskundigheid, het nodige vertrouwen en een veilig kader die fundamenteel zijn voor uw toekomst en die van uw praktijk.