Menu

Virtuele groepspraktijk

Het is  niet eenvoudig  om als tandarts op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen binnen de verschillende disciplines van de tandheelkunde. Het vraagt heel wat tijd en energie om deze nieuwe systemen en procedures onder de knie te krijgen. Door het meestal kleinschalige gebruik is het lang niet zeker dat al deze nieuwigheden even rendabele investeringen zijn.

Het toenemend verwachtingspatroon van patiënten, het verstrekken van optimale deskundige zorg, het voldoen aan alle administratieve en organisatorische verantwoordelijkheden, zijn slechts enkele van de vele aandachtspunten die een hoge werkdruk veroorzaken. Hierdoor is het steeds complexer om aan de patiënt de meest optimale zorg te verstrekken en een gezond evenwicht te vinden in de work-life balans.

Het is dan ook evident dat heel wat tandartsen zich informeren over de mogelijke opties voor de toekomst van hun praktijk.

Ons motto" better together" staat voor de kracht van samenwerken. We voorzien de tandarts van de beste omkadering, de juiste tools en de meest moderne systemen. Daarnaast ondersteunen en faciliteren we  bij alle aspecten van praktijk voeren. Ook de onderlinge ervaringsuitwisseling is een belangrijke troef waarmee we  de kwaliteit van de mondzorg naar een hoger niveau brengen. Deze overkoepelende samenwerking zorgt voor een directe schaalvergroting waar elk van onze partners gebruik kan van maken.

Het model van de de virtuele groepspraktijk kent zijn oorsprong in de Scandinavische landen. Dit concept is een multidisciplinair samenwerkingsmodel waarbij de tandartsen kunnen genieten van  de voordelen van een groepspraktijk in combinatie met de positieve elementen van de eigen praktijk. Het beste van twee werelden wordt op een harmonieuze manier verenigd.

U kan dus gebruik maken van de meest innovatieve ontwikkelingen en apparatuur én beroep doen op ondersteuning en expertise bij de verschillende facetten van praktijk voeren.

  •  Financiën & accountancy
  • Administratieve support
  • Zorg & kwaliteitsmanagement
  • Marketingmanagement
  • Communicatiemanagement
  • Inkoop-en voorraadbeheer
  • Personeelsbeleid
  • Wet-en regelgeving

Met deze omkadering faciliteert en ondersteunt Dental TRUST de  tandartsen. Wij streven naar de beste samenwerkingsvorm zodat tandartsen de meest deskundige zorg kunnen verstrekken aan  patiënten.